Behandelingen

Rug & Fit

Rugtraining

Een wetenschappelijke aanpak bij aanhoudende rugpijn

Rug & Fit is een oefenprogramma in groepsverband voor mensen met aanhoudende rugpijn. Dit programma is volledig gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek, dat maakt het programma zowel leuk als doeltreffend. Ook is het effectief gebleken bij aanhoudende pijn aan de rug, het is zelfs effectiever dan massage, warmte, medicijnen of andere vormen van therapie.

Schrijf je in voor een intake!

Het Rug & Fit programma

Ieder jaar krijgt ongeveer 20% van de bevolking te maken met rugpijn. In de literatuur wordt lage rugpijn vaak ingedeeld in acute lage rugpijn (duur 0-6 weken), subacute lage rugpijn (duur 7-12 weken) en chronische lage rugpijn (duur > 12 weken). Gelukkig gaat rugpijn vaak vanzelf over binnen 4 tot 6 weken. Echter wanneer de rugpijn langer duurt dan deze periode, is er een reële kans dat de rugpijn chronisch wordt.

Bij 95% van de gevallen is er sprake van aspecifieke pijn. Dit wil zeggen dat er geen aantoonbare oorzaak (middels bijvoorbeeld Röntgen of MRI) aanwezig is. Waarom bij veel mensen de rugpijn dan toch aanhoudt zijn verschillende verklaringen voor.

Uit de literatuur blijken verschillende factoren de kans op het chronisch worden van rugpijn in de hand te werken, namelijk: overgewicht, spanning/stress, zwaar lichamelijk werk, slechte conditie, verkeerde houding, onjuist omgaan met de rugpijn, misvattingen over rugpijn en negatieve gedachten.

Factoren die positief kunnen werken zijn: juiste opvattingen over rugpijn, positieve gedachten, actief blijven, plezier in het werk, goede conditie.

Het programma Rug & Fit is gericht op al deze bovenstaande factoren. Deze wetenschappelijke aanpak zal de kans op herstel vergroten.

Wij zullen samen met u de rugklachten aanpakken. Hierbij is het hoofddoel om u weer controle te geven over de pijn. Uiteraard is een juiste inzet en positieve Mindset van uzelf essentieel voor het slagen van dit programma.

Hieronder kunt u meer informatie lezen over het programma Rug & Fit. Wij wensen u heel veel succes met het volgen van het programma.

Team GoFysio

Fysio bij rugklachten
Rug & Fit

Chronische pijn

Mensen zijn niet hun aandoening, toch gaat alle aandacht vaak naar klachten en gezondheidsproblemen, of hoe we dit op kunnen lossen. Wanneer we in staat zijn te kijken naar jou als persoon, naar je veerkracht en de doelstellingen die je nastreeft, dan blijkt er in de praktijk veel meer mogelijk.

Wanneer je teveel focus legt op de pijn die je ervaart en de beperkingen daarbij, vinden er veranderingen plaats in het brein. Er komen stoffen vrij in het lichaam die je gevoeliger maken, hierdoor ervaar je pijn nog eerder. Daar tegenover staat dat afleiding en geruststelling kan zorgen voor het afnemen van deze pijngevoeligheid. De 1e essentiele stap naar verbetering, is dus de aandacht van de pijn verleggen naar de doelstellingen die voor jou belangrijk zijn!

Deze werking wordt ook wel centrale sensitisatie genoemd, dit principe wordt op eenvoudige wijze uitgelegd op: https://www.retrainpain.org/nederlands. Wij adviseren je de dia’s op deze website door te nemen.

Hoe werkt pijndemping door bewegen?

Er zijn meerdere mechanismen die ervoor zorgen dat je door bewegen minder pijn krijgt. Deze zijn te verdelen in 2 factoren, namelijk lichamelijke (oftewel fysiologische) en psychologische factoren.

Fysiologisch

Een fysiologische verklaring is dat je door te bewegen meer spierkracht krijgt en een betere conditie maar ook een betere coördinatie, houding en ook beter zal gaan bewegen. Dit zal leiden tot minder pijn en beperkingen. De relatie tussen het verbeteren van spierkracht of conditie en het verkrijgen van pijn is alleen aanwezig wanneer er intensief genoeg zal worden geoefend. De oefentherapie moet dus voldoende intensiteit hebben.

Fysiologisch

Een psychologische verklaring is dat je door bewegen meer vertrouwen krijgt, andere opvattingen over bewegen en pijn zal krijgen en andere verwachtingen wanneer je beweegt. Ook wordt je gelukkiger van bewegen. Oefentherapie leidt tot ‘indirect’ bijstelling van de gedachte dat fysieke inspanning slecht is. Daarbij is het van belang, dat je ervaart wat het trainen je weer voor mogelijkheden geeft, ook in je thuissituatie.

Er is een sterk en trainbaar fenomeen van pijndemping door intensieve training

Het “endogeen pijndempend systeem”, oftewel “exercise induced hypoalgesia”,  wil zeggen: door bewegen gestimuleerde pijndemping. Dit komt door een lichaamseigen stof (endorfines) die vrijkomen bij intensieve training. Kijk bijvoorbeeld naar duursporters (b.v. wielrenners die na een val opstaan en weer doorfietsen): hoe meer je inspant, hoe meer je je endogene pijnstillers activeert. Dit is een fysiologisch systeem, namelijk je lichaamseigen opiaten (endorfines) komen vrij, deze zorgen voor pijnvermindering. Door afzien zul je sterker worden en dit zal tevens zorgen voor het onderdrukken van pijnsignalen. Dit systeem is ook nog eens goed trainbaar en zal meer effect hebben wanneer je regelmatig intensief sport.

Algemene oefenvormen zijn effectiever dan specifieke

Het is aangetoond dat het doen van algemene oefeningen een positief effect heeft op langdurige pijn. Wanneer je alleen lokaal oefent (oefenen met het pijnlijke lichaamsdeel) zal de pijn en napijn kunnen toenemen, dit komt doordat structuren van de rug direct worden belast waardoor zenuwen de pijn zullen doorgeven. Wanneer je algemene oefeningen doet heb je wel de positieve effecten van training zoals hierboven beschreven maar niet de prikkeling van de aangedane structuren. Bij algemene oefeningen kun je denken aan een legpress, cross training, lopen, enz. De pijngevoeligheid zal hierdoor afnemen.

Immuun systeem

Bij bewegen van pijnlijke structuren kan het zijn dat de irritaties of ontstekingsreacties worden geprikkeld. Hierdoor zal de pijn enigszins kunnen toenemen. Echter bij herhaald bewegen wordt het immuun systeem sterker en zal het juist anti-inflammatoir (ontstekingsremmend) werken. Oefenen (ook met pijn) heeft op lange termijn een positief effect op de weerstand. Langdurig, aanhoudend en systematisch bewegen zal dus tot minder pijn leiden. Geef het lichaam dus de tijd om aan prikkeling van bewegingen te wennen en wees niet bang wanneer je de eerste weken door oefenen wat meer pijn krijgt.

Hoe intensief moet je trainen?

Oefentherapie is effectiever wanneer het intensief genoeg is. Er is een duidelijke “Dosis-respons relatie”. Laag-intensief oefenen heeft effect, Maar… hoog intensief oefenen is effectiever! Daarnaast is frequenter oefenen per week effectiever dan een keer per week!

  • hoog intensief oefenen is effectiever!
  • Frequenter oefenen per week is effectiever!

Goal-Setting

Bij het oefenen is het van belang dat je je richt op je specifieke en persoonlijke doel, je goal-setting! Bijvoorbeeld wat je graag weer zou willen kunnen! Wat betekent dit voor jou en hoe ga je dat bereiken. Richt je op de lange termijn. Het afspreken van doelen moet op een SMART wijze gebeuren. SMART staat voor Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden. Het formuleren van SMART doelen en hierop evalueren zal tot een beter resultaat leiden. Tijdens het Rug & Fit programma gebruiken we de Patient Specifieke Klachten vragenlijst hiervoor. Hierin benoem je 1 of 2 hoofddoelen wat de leidraad vormt voor je goalsetting tijdens dit programma.

Educatie

Een van de belangrijkste factoren voor het succesvol doorlopen van het programma Rug & Fit is dat je als patiënt inzicht en controle krijgt over pijn en de onderliggende mechanismen. Daarom houden we regelmatig informatie bijeenkomsten over rugpijn, het is van belang dat je deze informatiebijeenkomsten een keer volgt tijdens het programma. Daarnaast zal de rug-fysiotherapeut wekelijks aandacht geven aan educatie. Er wordt onder andere ingegaan op de anatomie, houding en beweging, spanning en stress, pijnprincipes en gedrag. Uiteraard is er iedere training ruimte voor vragen.

Conclusie

Oefenen is goed en belangrijk, dit heeft positieve effecten en een positieve invloed op aanhoudende pijn. Echter de training moet intensief genoeg zijn. Algemene oefeningen zijn het beste. In het begin kan de pijn toenemen. Dit is echter een normale reactie die een tijdje kan duren. Het is belangrijk dat je toch volhoudt en doorzet. Op lange termijn heeft het een positieve lichamelijke en psychologische effect. Stel doelen op een SMART wijze. Evalueer hierop en zorg voor een positieve mindset.

Informatie over het Rug & Fit Programma

Organisatie

Zoals u hierboven heeft kunnen lezen zal er dus hard gewerkt moeten worden. In het trainingsprogramma zijn 3 trainingen per week gepland. Hiervan traint u een keer per week onder begeleiding van een gespecialiseerde fysiotherapeut. Daarnaast kunt u de andere 2 keren zelfstandig uw oefeningen doen in ons centrum. Hierbij herhaalt u dan gewoon de training die u eerder heeft geoefend. U kunt hiervoor terecht binnen onze openingstijden.

De oefeningen in het schema zijn gefaseerd in 3 wekelijkse cycli. Dus na 3 weken krijgt u andere oefeningen. Daarnaast zit er een duidelijke opbouw in de oefeningen.

Begeleide training

Zoals gezegd krijgt u dus een keer per week training onder begeleiding. De fysiotherapeut/trainer zal tijdens de training ingaan op vragen. Daarnaast zal er iedere training een ander relevant onderwerp worden besproken. Totaal duurt de training per keer ongeveer 1 uur.

Informatie bijeenkomst

In het begin of voorafgaand aan het Rug & Fit programma dient een informatie bijeenkomst te worden bijgewoond. Hierin worden alle factoren besproken die van invloed zijn op het aanhouden van rugklachten. Alle hiervoor besproken punten komen hierbij aan bod. Daarnaast is er ruimte voor vragen.

Intake

Intake

Voorafgaand aan het programma is er een individuele intake. Hierbij wordt ingegaan op persoonlijke omstandigheden, persoonlijke doelstellingen en zal bekeken worden of het programma aansluit op uw situatie of dat een andere behandelvorm effectiever zal zijn.

Inschrijven voor een intake

Vragenlijsten

Het is belangrijk om vooraf en na afloop vragenlijsten in te vullen. De vragenlijsten vooraf zijn bedoeld om het ingangsniveau van de training juist in te schatten. De vragenlijsten aan het einde zijn bedoeld om het effect van de training te bepalen. Daarnaast zijn we uiteraard benieuwd naar uw tevredenheid.

Kosten

Wanneer je voldoende aanvullend verzekerd bent kan het Rug & Fit programma gedeclareerd worden bij je zorgverzekering. Maar ben je niet of onvoldoende verzekerd, dan betaal je een eigen bijdrage. Zie volledig onderaan deze pagina bij ‘clinics’ de juiste tarieven.

Aanmelding

Voor aanmelden of meer informatie: bel of stuur een Whatsapp naar: 085 -06 56 333 of mail naar: info@gofysio.nl.

Is het Rug & Fit programma iets voor jou?

Rug & Fit is voor iedereen die langer dan 6 weken rugklachten heeft of 4 weken zonder duidelijke verbetering.

  • Steeds terugkomende rugpijn, ook wanneer je eerder behandeld bent
  • Langer dan 6 weken aanhoudende rugpijn
  • Rugpijn zonder duidelijke oorzaak
  • Uitstralende rugpijn
  • Zeurende, stekende of schietende rugpijn
Inschrijven voor een intake
Vragen? Of advies nodig?
Stuur ons een whatsapp bericht

Maak een afspraak of stel een vraag aan GoFysio via WhatsApp op jouw smartphone:

Stuur direct een appje

(ma tot vrij 8:00 tot 17:00)

Kom langs!

Maak een afspraak

Maak nu een afspraak bij een van de vestigingen van GoFysio

Vestigingen

Afspraak inplannen
Afspraak plannen
Meer informatie nodig?

Voor aanmelden of meer informatie: bel of stuur een Whatsapp naar: 085 -06 56 333 of mail naar: info@gofysio.nl.

Maak vandaag nog een afspraak
Bekijk de inloopspreekuur tijden