Privacy Policy

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat in de hele Europese Unie (EU) dezelfde privacywetgeving geldt. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Graag informeren wij u over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

GoFysio AVG Privacy Policy

Bekijk hier onze privacy Policy: GoFysio AVG privacy policy

Klachten

Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat, kunt u dit via de geldende klachtenregeling binnen onze fysiotherapiepraktijk, kenbaar maken.

Beheer

De heer A.A. van der Dussen, is verantwoordelijk voor de inhoud en het goed functioneren van de persoonsregistratie van de genoemde praktijken.
De heer A. Verdonk, praktijkhouder van GoFysio Magalhaensplein, GoFysio IJburg en GoFysio Amsterdam Centrum is verantwoordelijk voor de inhoud en het goed functioneren van de persoonsregistratie van de genoemde praktijken. Uw behandelend fysiotherapeut is verantwoordelijk voor het (dagelijks) beheer van de gegevens.

Wijzigingen

Wijzigingen in dit reglement worden door de praktijkhouder of door de kwaliteitsmedewerker binnen de praktijk aangebracht. Wijzigingen in het reglement zijn direct nadat ze bekend gemaakt zijn van kracht.