Fysiotherapie kan op diverse manieren worden vergoed, laat je goed voorlichten!

Zorgverzekeringen & Fysiotherapie

Zorg en Verzekeringen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Helaas zijn de regels qua vergoedingen niet altijd even overzichtelijk. Wanneer heb je recht op vergoeding voor fysiotherapie en wanneer niet, wordt fysiotherapie vergoed vanuit de aanvullende verzekering of de basis verzekering. Gaat het ten koste van mijn eigen risico, enz. Hieronder staan de meest voorkomende vragen m.b.t. zorgverzekeringen en fysiotherapie beschreven.

Lees hier welke regels er gelden voor vergoeding Fysiotherapie:

Fysiotherapie kan zowel vergoed worden vanuit de basisverzekering als uit de aanvullende verzekering. Dit hangt van vele factoren af zoals je leeftijd, of je geopereerd bent en of je een ziekte hebt waarbij het houding- en bewegings apparaat is aangedaan zoals M.S. of na een CVA. Maar er zijn meerdere redenen. Hieronder staan enkele (dus niet alle) veel voorkomende criteria:

Basis verzekering vanaf de 1e behandeling

< 18 jaar (18 behandelingen per aandoening per jaar)|

  • Bij incontinentie problemen (9 keer en alleen bij register bekkenfysio)
  • Bij claudicatio Intermittens vanaf Fontaine 2 (37 behandelingen eenmalig)
  • Bij artrose van heup of knie (12 behandelingen per jaar)
  • COPD vanaf Gold II

Basisverzekering vanaf de 21e behandeling

>18 jaar bij chronische aandoeningen volgens de lijst Bijlage 1 (BZV)*

*Bijlage 1 van het besluit zorgverzekering (BZV)

Enkele voorbeelden van bovenstaande regeling:

  • Na een operatie van het bewegingsapparaat
  • Na een knie of heup prothese
  • Bij MS, Parkinson of andere neurologische aandoening
  • Bij Oedeem
  • Enz.

* Voor vergoedingen volgens ‘bijlage 1 (BZV)’ dient in alle gevallen een verwijzing van een arts of specialist aanwezig te zijn.
** Wanneer fysiotherapie vanaf de 21e behandeling wordt vergoed vanuit de basisverzekering, dien je voor de eerste 20 behandelingen aanvullend verzekerd te zijn. Ben je niet of onvoldoende aanvullend verzekerd, dan moet je de behandelingen t/m de 20e behandeling zelf betalen.

Voorbeeld
Je bent geopereerd aan je heup en hebt een Totale Heup Prothese. De revalidatie wordt vanaf de 21e behandeling vergoed vanuit de basisverzekering. Je bent aanvullend verzekerd voor 12 fysiotherapie behandelingen. Na deze 12 behandelingen moet je eerst 8 behandelingen zelf betalen, daarna worden de overige fysiotherapie behandelingen vergoed vanuit de basisverzekering. Vanaf de 21e behandeling gaat het ook ten koste van het eigen risico. 

Voorkom verrassingen en zorg dat je je bewust bent van de risico’s

Verzeker je goed voor Fysiotherapie

Ben je boven de 18 jaar en wil je geen risico lopen, dan is het goed om je bewust te zijn dat ook bij veel chronische aandoeningen (zoals b.v. een operatie na een kruisbandletsel) je altijd zelf verantwoordelijk bent voor de 1e 20 behandelingen. Hiervoor dien je dus een aanvullende verzekering af te sluiten. Het is natuurlijk ook mogelijk om voor deze 20 behandelingen zelf te betalen.

Wanneer je behandelingen vergoed worden vanuit de basis verzekering gaat dat in veel (maar niet alle) gevallen ten koste van je eigen risico. Enkele uitzonderingen zijn:

Eigen risico is NIET van toepassing bij:
Kinderen onder de 18 jaar
Vergoeding uit de aanvullende verzekering

Verzekeraars contractering GoFysio 2024

Hieronder kun je lezen met welke zorgverzekeraars GoFysio een contract heeft afgesloten voor 2024. De verzekeraars in het “groen gearceerd” zijn de verzekeraars waarmee we het meest intensief samenwerken en duidelijke afspraken en overeenstemmingen hebben bereikt.

Verzekeraars in het “oranje gearceerd” zijn verzekeraars waarmee GoFysio wel een contract heeft maar waarmee onderlinge afspraken in onze ogen niet juist zijn. Dit heeft voor uw als klant geen consequenties, u bent gewoon van harte welkom.

Verzekeraars in het “rood gearceerd” zijn verzekeraars waar GoFysio geen contract mee heeft afgesloten. Wanneer u verzekerd bent bij deze verzekeraar ontvangt u van ons een factuur die u zelf kunt insturen naar de verzekeraar. Afhankelijk van uw polisvoorwaarden wordt deze factuur dan geheel, deels of helemaal niet vergoed. Natuurlijk bent u bij ons gewoon van harte welkom.

Mocht je twijfelen of jouw verzekering hieronder valt, neem dan contact met ons op voor meer informatie.

Toelichting

Verzekeraars stellen steeds hogere eisen aan behandelingen van fysiotherapeuten. Deze eisen gaan zover, dat wij extra personeel moeten inzetten om aan deze eisen te kunnen voldoen. Hierbij kun je denken aan een kwaliteitsmanager, locatiemanagers en extra administratieve krachten. Daarnaast worden administratieve eisen steeds aangepast waardoor het voor ons onduidelijk en zeer arbeidsintensief is. Ook zijn er steeds meer scholingseisen waaraan moet worden voldaan om behandelingen te mogen declareren en is het voor veel indicaties verplicht om deel te nemen in specialistische netwerken. Wij staan wel achter veel van deze maatregelen, alleen vergoeden verzekeraars deze maatregelen niet. De tarieven van sommige verzekeraars zijn dus niet hoog genoeg om deze kosten te kunnen dekken. Wij kunnen dus met deze verzekeraars geen contract meer afsluiten. Voor 2024 hebben we daarom met verzekeraar Caresq geen contract afgesloten.

Afspraak plannen

Meer informatie nodig?

Neem contact met ons op of maak een afspraak! Wij helpen je graag. Plan direct een afspraak in via de onderstaande button.