Tarieven GoFysio

GoFysio heeft contracten afgesloten met alle bekende zorgverzekeraars

Indien je aanvullend verzekerd bent kunnen de kosten voor fysiotherapie vrijwel altijd worden gedeclareerd bij de zorgverzekeraar. In je polis staat hoeveel behandelingen je vergoed krijgt voor fysiotherapie.

Al onze diensten en abonnementen kun je vinden in onderstaande tarievenlijsten die te downloaden zijn in PDF:

Fysiotherapie & Fitness vergoeding met een U-pas?

Dan kunt u uw budget besteden bij GoFysio. Met de U-pas kunt u alleen deelnemen aan groepslessen en u dient minimaal 8 lessen af te nemen. Wij kunnen voor u nakijken voor hoeveel lessen u in aanmerking komt en of er eventueel een eigen bijdrage nodig is.

Algemene Voorwaarden

Op al onze diensten en abonnementen zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing.