Tarieven GoFysio

GoFysio heeft contracten afgesloten met alle bekende zorgverzekeraars

De tarieven van GoFysio zijn van toepassing bij niet verzekerde zorg. Als je bijvoorbeeld aanvullend verzekerd bent kunnen de kosten voor fysiotherapie vrijwel altijd worden gedeclareerd bij de zorgverzekeraar. In dat geval gelden de tariefafspraken die we gemaakt hebben met jouw zorgverzekeraar. In je polis staat hoeveel behandelingen je vergoed krijgt voor fysiotherapie.

De tarieven voor alle diensten (behandelingen en abonnementen) die vallen buiten de verzekerde zorg kun je vinden in onderstaande tarievenlijsten die te downloaden zijn in PDF:

Fysiotherapie & Fitness vergoeding met een U-pas?

Dan kunt u uw budget besteden bij GoFysio. Met de U-pas kunt u alleen deelnemen aan groepslessen en u dient minimaal 8 lessen af te nemen. Wij kunnen voor u nakijken voor hoeveel lessen u in aanmerking komt en of er eventueel een eigen bijdrage nodig is.
Voor meer informatie over de (sport) abonnementen verwijzen we u graag naar de website van Athletic Health.

Algemene Voorwaarden

Op al onze diensten en abonnementen zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing.