Kinderfysiotherapie

DCD (Developmental Coördination Disorder) / verminderde coordinatie

Soepel bewegen, goed uit je woorden komen, jezelf aan- en uitkleden, tandenpoetsen, billen afvegen, met bestek eten, veters strikken, een bal gooien en vangen, met een pen schrijven. Het lijkt zo gewoon dat kinderen al deze vaardigheden leren. Voor sommige kinderen is dat echter niet zo. Dat zijn misschien kinderen met DCD.

Wat is DCD?

DCD staat voor Developmental Coordination Disorder, een stoornis in de ontwikkeling van de coördinatie van bewegingen. Het is een verzamelnaam voor licht verstoorde motorische functies, zoals:

  • Een lage spierspanning
  • Grote bewegingsonrust
  • Coördinatieproblemen
  • Problemen met fijn-motorische vaardigheden

Deze problemen kunnen los van elkaar optreden, maar vaak treden ze in combinatie op.

DCD komt voor bij zo’n 5 tot 10 % van alle schoolgaande kinderen. Vaak zijn dat jongens. In onderzoeken worden verhoudingen genoemd van 4 meisjes tegenover 10 jongens.

Onderzoek

Om DCD vast te stellen is observatie en onderzoek van je kind nodig. De kinderfysiotherapeut mag de diagnose DCD niet stellen, maar kan wel aan de hand van de onderzoeksgegevens en de criteria voor DCD doorverwijzen naar de huisarts welke een verwijzing zal geven voor de kinderarts, revalidatiearts of neuroloog. Voor een observatie en onderzoek door de kinderfysiotherapeuten van GoFysio is geen verwijzing van de huisarts of specialist nodig.

Wat kan de kinderfysiotherapeut voor uw kind doen?

Het onderzoek van de kinderfysiotherapeut bestaat uit een uitgebreide observatie van de grove en fijne motoriek met behulp van een gevalideerde motoriektest. Daarnaast vindt een observatie van de spontane motoriek plaats, waarbij het kind wordt uitgenodigd om te lopen, rennen, springen, hinkelen, gooien, vangen, voetballen en klimmen. Bij een observatie van de fijne motoriek vragen we het kind o.a. om te tekenen, schrijven, knippen en vouwen.

De kinderfysiotherapeut observeert, onderzoekt en behandelt het kind spelenderwijs en geeft daarnaast voorlichting en advies aan de ouders. Ook wordt er altijd gewerkt met een behandelplan; waar nodig in overleg met de kinderarts, specialist, leerkracht, logopedist of ergotherapeut.

Het doel van de behandeling is om de problemen in de motoriek te verminderen of op te lossen, zodat het kind volwaardig mee kan doen met bijvoorbeeld de gymles op school en/of geen belemmeringen meer ondervindt bij verschillende dagelijkse activiteiten.

Meer informatie?

Wil je meer weten over DCD of een overleg over je kind? Neem gerust vrijblijvend contact met ons op.

Vragen? Of advies nodig?
Stuur ons een whatsapp bericht

Maak een afspraak of stel een vraag aan GoFysio via WhatsApp op jouw smartphone:

(ma tot vrij 8:00 tot 17:00)

Kom langs!

Maak een afspraak

Maak nu een afspraak bij een van de vestigingen van GoFysio

Vestigingen

Afspraak plannen
Meer informatie nodig?

Voor aanmelden of meer informatie: bel of stuur een Whatsapp naar: 085 -06 56 333 of mail naar: info@gofysio.nl.